Titel

Privacybeleid

Over het privacybeleid

ARTandADVICE bvba, met maatschappelijke zetel te 3512 Stevoort-Hasselt, Kermtstraat 118, vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk en streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door ARTandADVICE. In deze Privacyverklaring legt ARTandADVICE uit welke informatie over u wordt verzameld, waarvoor het die informatie wil gebruiken en aan wie het deze informatie doorgeeft. ARTandADVICE kan te allen tijde het privacybeleid aanpassen door bv. juridische wijzigingen in het privacybeleid. ARTandADVICE nodigt u uit om dit privacybeleid goed door te nemen. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u ze kunt uitoefenen.

Voor alle vragen, opmerkingen en klachten kunt u terecht op het e-mailadres a.a@glo.be.

 

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van ARTandADVICE. U dient zich ervan bewust te zijn dat ARTandADVICE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De ARTandADVICE-diensten waarmee u in contact komt via een bezoek van ARTandADVICE en/of media-acties, publieksevents georganiseerd door ARTandADVICE alsook administratieve dienstverlening (sollicitaties, facturatie etc.) en alle onlinediensten van ARTandADVICE.

Van wie verzamelen we gegevens?

ARTandADVICE verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie ARTandADVICE een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

Het verzamelen en verwerken van gegevens

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaat ARTandADVICE ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen. ARTandADVICE moet steeds de wettelijke vereiste toestemming van de (galerie)bezoeker hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server van ARTandADVICE en anderzijds op fysieke locaties bewaard. ARTandADVICE beschikt over een procedure die in voege treedt bij (een) eventuele datalek(ken).

 

Hoe verzamelt ARTandADVICE de gegevens?

Persoonlijke gegevens door u meegedeeld

Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zal u aan ARTandADVICE een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, geboortedatum, gender, adres en woonplaats. Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met ARTandADVICE in contact treedt via telefoon, mail, een fysiek bezoek aan de galerie …

Persoonlijke gegevens die ARTandADVICE verzamelt door uw gebruik van de ARTandADVICE-onlinediensten

Dit zijn:

Logbestandsgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van uw bezoek, uw browser … Deze gegevens laten toe de bezoeker te herkennen en kunnen ARTandADVICE vertellen hoe de bezoeker onze diensten gebruikt. (bv. welke tentoonstellingen heeft u aangeklikt, welke events interesseren u, heeft u alleen aangeklikt of ook heeft u alles gelezen, hoe bent u op de website terechtgekomen …)


ARTandADVICE maakt gebruik van cookies en Google Analytics

Cookies
De ARTandADVICE-website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers alle functionaliteiten van de website kunnen ervaren en om het bezoekersgedrag te meten. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op anders websites te volgen. Bovendien zijn die cookies nodig voor een goede werking van de website. Wilt u toch geen cookies gebruiken, dan kunt u dit verhinderen via een instelling in uw internetbrowser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie.

Google Analytics

Via de ARTandADVICE-website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. ARTandADVICE gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ARTandADVICE heeft hier geen invloed op. ARTandADVICE heeft Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden

Indien u gebruik maakt van sociale netwerkfuncties, die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde duidelijke vernoemde gegevens met ARTandADVICE te delen. Doorgaans gaat het om standaardgegevens zoals naam, adres postcode, geboortedatum ... ARTandADVICE kan dit toevoegen aan de reeds bestaande gegevens.

Het kan ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot het gedrag van de museumbezoeker op de sociale netwerksite, zoals bv. likes. ARTandADVICE kan alleen maar over de gegevens beschikken die de bezoeker zelf deelt en voor zover de persoonlijke instellingen dit toelaten. Indien u dit niet wenst, dan moet u de instellingen op de sociale netwerksites aanpassen.

 

Waarom verzamelt ARTandADVICE gegevens?

ARTandADVICE verzamelt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening en onderhouden van de relatie met de galeriebezoeker

ARTandADVICE verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren:

* informeren over tentoonstellingen, workshops, activiteiten, lezingen, muziekoptredens, vernissages, persvoorstellingen, performances, algemene promotie, nieuwe publicaties …

*uitnodigen op tentoonstellingen en allerlei soorten activiteiten verbonden aan ARTandADVICE

Direct marketing

Mits uw goedkeuring verzamelt ARTandADVICE uw gegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, info m.b.t. activiteiten of nieuws m.b.t. ARTandADVICE.

Financiële administratie

ARTandADVICE verwerkt persoonsgegevens teneinde de boekhouding en administratie van ARTandADVICE correct te kunnen uitvoeren.

Delen van de gegevens

ARTandADVICE zal geen persoonlijke gegevens doorgeven of verkopen aan derden. Een uitzondering is wanneer ARTandADVICE juridisch verplicht wordt de gegevens door te geven.

Leveranciers

ARTandADVICE doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor het aanleveren van een aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties, het uitvoeren van enquêtes … Het is dan ook mogelijk dat deze bedrijven in het kader van de opdracht gekregen van ARTandADVICE toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. ARTandADVICE laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en dat deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

Sociale media

Sommige ARTandADVICE-onlinediensten hebben social mediaknoppen van socialenetwerkplatformen zoals Instagram, Twitter en Facebook. Hierdoor kan de museumbezoeker informatie delen. Deze knoppen worden niet beheerd door ARTandADVICE, maar door de sociale netwerken zelf. Bijgevolg heeft ARTandADVICE geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken en is het ARTandADVICE-privacybeleid hier niet van toepassing. Elk sociaal netwerk heeft een eigen privacybeleid dat u kan raadplegen.

ARTandADVICE kan de toegang tot de ARTandADVICE-site, sociale media en/of de ARTandADVICE-applicatie (of delen daarvan) ontzeggen, tijdelijk of definitief, indien ARTandADVICE vaststelt dat valse gegevens of gegevens van derden zonder toestemming werden gebruikt.

Indien berichtjes, items, reacties op content, opgeladen foto’s en videocontent met een gegronde reden als ongepast wil aanmerken, dan moet hij zich richten tot a.a@glo.be. 

 

Beveiliging van de gegevens

ARTandADVICE heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden.

Bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor de uitoefening van de ARTandADVICE-activiteiten en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan ARTandADVICE verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren.


Recht op toegang tot de persoonsgegevens

ARTandADVICE biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien van de persoonlijke gegevens.

De bezoeker heeft recht op antwoord op de volgende vragen:

* Verwerkt ARTandADVICE mijn persoonsgegevens?

* Waarvoor zijn de persoonsgegevens verwerkt?

* Welke categorieën van persoonsgegevens bestaan er?

* Met welke categorieën van derden deelt ARTandADVICE de persoonsgegevens?

* Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens?

* Waarom verwerkt ARTandADVICE bepaalde persoonsgegevens automatisch?

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt de bezoeker de mogelijkheid om zijn/haar gegevens aan te passen of om uit te schrijven.

Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing

De galeriebezoeker heeft op elk moment het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor directmarketingdoeleinden.

Recht op verbetering en verwijdering

Foutieve, verouderde of ongepaste persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast of verwijderd worden.

Recht ‘om vergeten te worden’

De bezoeker heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van ARTandADVICE te laten halen.

Wanneer de bezoeker zijn/haar rechten uitoefent, vraagt ARTandADVICE zo specifiek mogelijk te zijn, zodat de vraag correct behandeld kan worden. ARTandADVICE moet de identiteit kunnen verifiëren om de rechten van de bezoeker te kunnen uitoefenen en te vermijden dat een derde partij op fraudeleuze manier deze rechten zou toe-eigenen.

Contact:a.a@glo.be

 

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
 commission@privacycommission.be

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons:

ARTandADVICE
Kermtstraat 118

B-3512 STEVOORT-HASSELT
tel. +32 (0)11 85 12 24
e-mail: a.a@glo.be